Databeskyttelse

Databeskyttelse:

Tak fordi du besøger vores hjemmeside.


Databeskyttelse har høj prioritet hos Pro Interaktiv og vi vidergiver ikke nogle af dine data til 3. part.

med mindre du har givet os tilladelse til eks. telefon nummer til fragtmand, montør osv.


Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:


 • At Pro Interaktiv er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Kim Bach - Telefon: +45 28 93 72 24 - Mail: kim@pro-interaktiv.dk 
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores specialprodukter til dig samt kunne servicere dig med reservedele i produkternes levetid jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter og servicering af de allerede solgte produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), eller følsomme personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger). Registrering af følsomme helbredsoplysninger vil kun ske, hvis det har betydning for leverancen af produktet til dig.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere, kommunen og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere, som f.eks. montører, der skal reparere eller udskifte sliddele.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet: Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200

eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.


Hjemmeside og Cookies


Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, der lagres på brugerens PC eller anden enhed, når de besøger vores hjemmeside. Cookies og kan bruges til at holde styr på hvilke sider man har besøgt, og kan hjælpe brugeren til at fortsætte tidligere besøg, eller de kan huske sprogindstillinger eller andre præferencer i forhold til besøg på hjemmesiden.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Hvis vi placerer cookies, bliver brugeren informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver brugeren bedt om at afgive sit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden samtykke fra besøgende på vores hjemmeside.


Cookietyper og deres formål


Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og forbedre brugeroplevelser af hjemmesiden. Hjemmesiden kan f.eks. bruge cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden.

Brugere kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vejledning: Slet eller slå cookies fra i browseren - bruger kan altid afvise cookies på sin PC, ved at ændre indstillingerne i sin browser. Hvor indstillingerne findes er afhængig af, hvilken browser der anvendes. Man skal dog være opmærksom på, at hvis dette gøres, er der visse funktioner og services på Internettet der herefter ikke kan benyttes.